Herroeping aankoop

FORMULIER VOOR HERROEPING :
Beste Klant,
 dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan ’T Wiegske Bredabaan 509 2170 Merksem tel/fax 036458607 wiegske@skynet.be .
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep :
Besteld op :
Ontvangen op :
Naam consument :
Adres consument :
Handtekening van consument:
Datum :logo-wiegske-dark-blue2010-met-adres
Webshop gemaakt met EasyWebshop